CLOSE × LOGINREGISTER Our Company Life at Minor Food Contact Us

The Pizza Company - CSR

Job ID: 29084

Store Sam-Kong Phuket

Employment Type: Part Time

Location: Phuket

Area: Muangphuket

ตำแหน่ง : พนักงานบริการหน้าร้าน (CSR)

ลักษณะงาน:

 1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
 2. ให้บริการจัดเสิร์ฟอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
 3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
 4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
 5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ :

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
- สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)

สวัสดิการ:

- พนักงานประจำ 9,000-12,500บาท/เดือน
- พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง )
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time 86-110 บาท/ชั่วโมง OT.172-220 บาท/ชั่วโมง
- ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม
- ค่ากะปิดร้าน
- ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า
หากท่านไม่พบอีเมลของ recruitment@minorfoodjobs.com กรุณาตรวจดูในโฟลเดอร์สแปมของคุณ - If you cannot see Minor Food's emails, please check your spam folder.

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดบน Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด - Best displayed on latest version of Google Chrome